Галерията на ул. „Раковски“ 125 в София вече 80 години изпълнява функциите си на изложбено пространство, заложени в първоначалния замисъл. От самото начало адресът е един и същ, името и номерът на улицата неизменно са „Раковски“ 125. С реабилитацията на българския художник Райко Алексиев е взето решение залата да носи неговото име. 

Галерията продължава да бъде център на изобразителното изкуство и българската култура, като представя художници от България и чуждестранни автори, между които и световноизвестни имена. 

Зала Райко Алексиев  / план и разрез

+++


Можете да разгледате изложбите, състояли се досега в зала Райко Алексиев

тук