Фондация „Поддържане на изкуството в България“ e учредена през ноември 2008 г. и от 2009 г. развива дейност в подкрепа на българското визуално изкуство за обединяване на благотворителните, дарителските, творческите и др. инициативи на обществени, държавни и частни организации, физически и юридически лица, отнасящи се до изобразителните изкуства или в полза на българските художници, изкуствоведи и реставратори.

За постигането на основните си цели фондацията работи в следните основни направления:

  • подпомагане професионалната активност на художници от всички поколения, с особено внимание към младите визуални артисти, които са в началото на своя творчески път;
  • съхраняване, документиране и социализиране на културното ни наследство;
  • издаване на печатни и дигитални каталози, книги, сборници и др., свързани с историята и развитието на българското визуално изкуство;
  • осъществяване на сътрудничество и съвместна дейност със сродни български и чуждестранни организации, международен обмен и изграждане на партньорски мрежи;
  • активна намеса в дигитална и публична среда за развитие на публиките и приобщаване на нови групи както чрез класически форми на представяне, така и чрез актуални модели, утвърдени в европейската и световна практика.

+++

Настоятелски съвет

Дейността на фондация „Поддържане на изкуството в България“ се ръководи от Настоятелски съвет в състав: Любен Генов, Ивайло Дженев, Антон Стайков, Станислав Памукчиев, Олимпия Даниел, Долорес Дилова, Цвятко Остоич, Елена Панайотова, Деля Чаушева, Момчил Мирчев, Цветослав Христов-Цупи, Богомил Живков, Тоня Горанова, Слав Недев, Пламен В. Петров, Радослав Симеонов, Евгени Недев, и Съвет на фондация „ПИБ“: Долорес Дилова – председател, Константин Костов – зам.-председател, и членове – Деля Чаушева, Галина Лардева, Мирослав Минчев, Никола Енев, Олимпия Николова-Даниел, Петър Митев и Радослав Симеонов

+++

Екип

Долорес Дилова – председател

Мариела Янакиева – координатор

Адрес за кореспонденция: София 1504, ул. „Шипка“ 6

Тел. 02 846 73 53, 0888 12 42 90

Email: fondpib@gmail.com