Галерия (2)

2017

Създаването на виртуален музей с произведения на Борис Денев и Славка Денева е резултат от дългогодишната работа на екип от Съюза на българските художници и фондация „Поддържане на изкуството в България“ по съхраняването, систематизирането, социализирането и популяризирането на безценното наследство на двама от най-значимите български художници, завещано на СБХ от Славка Денева.

Проектът се реализира с с финансовата подкрепа на Програма „Култура“ на Столична община.