Галерия (7)

„7 – Извън трафика“ е ново развитие в практиките на кураторските изложби „10 х 5 х 3“ (2003, 2006, 2010) и „7 х 5 х 3“ (2021). Отворен е за всички форми на съвременно изкуство, проектът не поставя идейни и формални ограничения. Кураторът Станислав Памукчиев се доверява на артистичната активност и кураторския опит на 7 визуални артисти, които имат запомнящи се проекти, резултат от задълбочени изследвания в полето на визуалното: Site specific намеси, текст, концептуален обект (Правдолюб Иванов), социален активизъм и нови медии (Генади Гатев); парадоксални ситуации, предизвикващи сетивно-психичния опит (Петер Цанев), тоталната дигитализация, интеракция и преодоляване на културните стереотипи (Венелин Шурелов), неопластични концептуализации и деконструкции на образа (Иво Бистрички, Красимир Русев, Симеон Стоилов).

От 7 октомври до 5 ноември 2022 г. се състоя изложбата „7 – извън трафика“, в която кураторите при пълна свобода на своите избори и предложения от областите на изследователските си интереси представиха в зала 1А, 1B и 1C на ул. „Шипка“ 6 проектите:

 • В насрещното
  куратор Венелин Шурелов
 • Краят на мечтите
  куратор Генади Гатев
 • Трансфер
  куратор Иво Бистрички
 • In situ
  куратор Красимир Русев
 • Невъзможни свидетелства: образи и ситуации между радикалното приемане и радикалната ментализация
  куратор Петер Цанев
 • Нов пловдивски реализъм
  куратор Правдолюб Иванов
 • Имплозия
  куратор Симеон Стоилов+++


Издаден е каталог на български и на английски език.


+++


Проектът се реализира от Фондация „Поддържане на изкуството в България“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма „Визуални изкуства“и в партньорство със СБХ и НХА.


+++


Повече за изложбата можете да научите

тук