Награда за млад автор в изложба на Представителство на СБХ – гр. Ловеч на Марта Димитрова, съвместно със СБХ, 2015