Награда за млад автор на Зоран Мише в Международно триенале на графичните изкуства София, 2010.