Галерия (13)

10 – 18 октомври 2021
Шипка 6, зала 1C

В третото  издание в дългосрочния образователен проект „Зони на контакт“, който дава платформа за изява на млади артисти от различни области на визуалните изкуства, взеха участие студенти и преподаватели от специалност „Метал“ и специалност „Керамика“ в НХА. По време на творческа резиденция в керамичната база на Спектър Керамик ООД под ръководството на доц. Кирил Матеев и доц. Емил Бачийски младите автори работиха по темата „Огън и земя“, експериментираха с

нови методи на формообразуване,

материали, техники и технологии, търсеха и намираха най-въздействащото съотношение между форма, обем и пространство. Участниците имаха възможността да проверят визуалното възприемане на своите произведения, експонирайки ги в различна среда – в близката до натурата природна среда в Брацигово, в парковите пространства на Културен комплекс „Свещоливницата“ в с. Свещари и в изложбения салон на ул. „Шипка“ 6.


+++

Каталог от изложбата можете да изтеглите 

тук+++

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Дебюти“ на Национален фонд „Култура“ в партньорство с Националната художествена академия, Спектър Керамик ООД, Брацигово, Съюза на българските художници и Културно-просветно сдружение „Родно Лудогорие“.