Галерия (7)

2012 – 2016

Един от най-мащабните проекти на фондация „ПИБ“ е издаването на луксозната, богато илюстрирана тритомна поредица на български и на английски език: „120 години българско изкуство (съюзи, дружества и групи 1892 – 2012)“. 120 години българско приложно, декоративно и монументално изкуство“, „120 години българско изкуство. Дизайн“.

Проектът „120 години българско изкуство“ проследява историята на визуалните изкуства в България от края на ХІХ до началото на ХХІ век. Една история, изпълнена с талантливото присъствие на ярки имена, с художествени открития и постижения, някои от които далеч надхвърлящи границите на страната. История, богата на неочаквани обрати, на драматични исторически и политически събития, наситена с идейни и стилови конфликти, но и с мирното съжителство на най-различни артистични насоки.

Трите издания от поредицата разгръщат впечатляваща панорама на изящните, монументалните, декоративно-приложните изкуства и дизайна, представена с много богат илюстративен материал от избрани произведения на най-значителните български художници. Конкретен повод дават три годишнини – 120 години от организирането на първата обща художествена изложба в България (1892), основаването на първото сдружение на художници, наречено Дружество за поддържане на изкуството в България (1893), и 80 години от създаването на Съюза на дружествата на художниците в България (1931). Систематизацията и представянето на най-важните особености, характеристики и тенденции в развитието на отделните видове и жанрове в българското изкуство при огромното богатство на автори и произведения в толкова дълъг отрязък от време е истинско изпитание за всеки съставител. В структурирането на отделните томове се прилагат различни подходи: хронологически преглед на дейността на художнически сдружения и организации, диференциация въз основа на видовете изкуства (живопис, графика, скулптура, керамика, текстил, метал, дърво и т.н.) или в зависимост от функционалните характеристики на различните творчески области (кавалетни, монументални, декоративни, приложни изкуства).

Стартиралият през 2012 г. проект „120 години българско изкуство“ на фондация „ПИБ” и Съюза на българските художници е осъществен с подкрепата на Министерство на културата,Globul, Програма „Култура“ на Столична община, НДФ „13 века България“, Алианц България, на държавни, общински образователни и научни институции, галерии, музеи и библиотеки от цялата страна.