Галерия (4)

1 – 20 септември 2018
Градска градина, София

„120 години българско изкуство – галерия на открито“ е поредната инициатива от програмата на СБХ и фондация „ПИБ“ за популяризиране достиженията на българското визуално изкуство и неговите създатели и социализацията на културното ни наследство.

Селекцията е базирана на представителна извадка от книгите „120 години българско изкуство (съюзи, дружества и групи 1892 – 2012)“ за развитието на живописта, скулптурата, графиката и съвременните визуални форми, „120 години българско приложно, декоративно и монументално изкуство“, „120 години българско изкуство. Дизайн“, които разглеждат развоя на българското изкуство и неговите многообразни проявления от края на ХІХ и началото на ХХ в.

Проектът е финансиран от Програма Култура на Столична община.