Галерия (14)

12 ноември – 21 декември 2012
СБХ, Шипка 6

Проектът изпълнява част от намерението да погледне към 120-годишната история на художествения живот у нас, и по-специално 70-те години на ХХ век – период, непознат за по-младите поколения, а днес позабравен и от действащите тогава генерации. Представените в изложбата творби са от проведена през 1982 г. ОХИ „Земята и хората“ в град Толбухин (сега Добрич), отчасти допълнена с творби от изданията през 1972 и 1977. Произведенията са собственост на ХГ – Добрич, участват и няколко творби, собственост на СГХГ.

ОХИ „Земята и хората“ отразява съществени процеси в изкуството и е може би една от най-важните художествени прояви в недалечното минало. Тя осветява един процес на промяна в мисленето, а за избрания отрязък от време 1972 – 1982 означава и навлизане на нови поколения на художествената сцена. Свободното, неизкушено от политически идеологеми мислене съжителства с конформизма, често му се противопоставя, а понякога двете крайности общуват помежду си. Тази противоречивост проличава от показаните творби и изяснява много от драмите на времето. Събитието отбелязва и 50-годишнината от основаването на художествената галерия в Добрич. Изложбата се организира по идея на Димитър Грозданов.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа и партньорството на Министерство на културата, Община Добрич, ХГ – Добрич, СГХГ и Агенция София прес.