Галерия (2)

Длъжност

  • Отговорник по поддръжката


+++

Контакт

Свържете се с администраивния ни секретар Мария Павлова+++


Визитка

Работи в СБХ от 1971!
Той се грижи за сградата ни на Шипка 6. Помага ни при пренасянето на творбите за изложбите, при извършването на малки ремонтни дейности и, както пише в длъжностната му характеристика, „извършва спомагателна дейност във връзка с изпълнение на задачите в СБХ“.