За секцията

В секция „Критика“ членуват повече от 100 изкуствоведи, критици и куратори, като половината от тях са активно работещи в момента колеги, заети както в държавни и общински музеи и галерии, така и в частен сектор или на свободна практика. Не са малко и доайените в секция „Критика“, на които дължим признание за утвърждаването на нашата професия като една от най-престижните в културния сектор.
Секцията работи не само за утвърждаването и професионалното развитие на колегите, членуващи в нея, но и за ясното регламентиране на условията, в които съвременните критици и куратори работят. Стараем се да привлечем към нашите редици повече млади професионалисти с хъс и мотивация за промяна на статута на художествената критика в България.


Настоящо ръководство

Секретар на секцията е Румена Калчева

В ръководството са Милена Блажиева, Боряна Вълчанова и Марияна Аврамова


Представяне

В секция „Критика“ членуват изкуствоведи, критици, куратори, научни и музейни работници, които активно работят за представянето, тълкуването и популяризирането на българското изкуство от различни епохи. Те участват активно във визуалната сцена у нас и в чужбина, като поддържат непрекъснати контакти с членовете на СБХ и с художници, куратори и арт организации извън съюза. Членовете на секцията работят за опазването и популяризирането на културното ни наследство, за социализация на съвременното българско изкуство и неговото представяне по един по-достъпен и интересен начин, както и за неговото документиране. Също така работят за популяризиране на отделни автори, част от художествената ни сцена, пишат оперативна критика и материали за изкуство, които да бъдат достъпни и привлекателни за масовата аудитория.


Най-важното от историята на секцията

През годините в секция „Критика“ са членували едни от най-големите имена на българското изкуствознание и арт критика. От тези, които не са вече сред нас, като Румяна Константинова, Димитър Грозданов, Петър Змийчаров, Руен Руенов, Борис Климентиев, през утвърдени имена, като Весела Христова-Радоева, Дора Каменова, Виолета Василчина, Милена Георгиева, Аделина Филева, Благовеста Иванова, Чавдар Попов, Филип Зидаров, до най-младите: Даниела Чулова-Маркова, Милена Блажиева, Олимпия Даниел, Пламен В. Петров, Маргарита Доровска, Боряна Вълчанова, Галина Декова и много други.
Всички те работят заедно по проекти и изложби на колеги от други секции на СБХ, което затвърждава интердисциплинарния характер на работата в секцията.


Събития, които формират днешното лице на секцията

Всеки от членовете на секция „Критика“ работи в различни сфери на изкуството и за различни институции – държавни и общински музеи, университети, частни галерии, аукционни къщи и други културни институти и организации. Всичко това по някакъв начин формира днешния ѝ облик. Същото се отнася и за научните трудове, дело на членовете на секцията, което добавя още един щрих към цялостната картина.


Периодични инициативи (национални и международни)

През годините секция „Критика“ е участвала в различни проекти съвместно с други секции на СБХ, като един от най-успешните е станалият вече традиционен „7 х 5 х 3“. Наши членове се включват като куратори в големи ретроспективи, национални изложби и кураторски проекти, канени са да откриват самостоятелни и групови изложби в рамките на съюза и извън него.


Международна дейност

Много от членовете на секция „Критика“ членуват и в AICA – International Association of Art Critics. (https://aicainternational.news/)


Издания

През годините колеги от секция „Критика“ са сред редовните автори в Бюлетина на СБХ. Участвали са активно в събирането на материали и съставянето на трите тома „120 години Българско изобразително изкуство“ на фондация „Поддържане на изкуството в България“.
Едно от най-значимите наследства, с което нашата секция се гордее, е списанието „Изкуство/Art in Bulgaria“, което е издавано от СБХ в периода от 1993 до 2001.


Посоки и перспективи за развитие

Секция „Критика“ се поставя малко встрани от останалите чисто художествени секции на съюза поради строгата специфика на нашата работа, която е твърде субективна, за да бъде вкарана в гилдийни рамки. Едно „отваряне“ на нашата дейност към индивидуална работа с артисти, не само членове на СБХ, както и колеги от други институции би била позитивна посока за бъдещо развитие на дейността ни. Една от фундаменталните цели, които си поставяме с работата си, е затвърждаването на нашата експертност и ролята на изкуствоведа/критика/куратора като задължителна в експертни и работни групи на ниво законодателна власт, както и на регионално ниво (общински структури).


Проблеми и дефицити на микро и макро ниво

Проблемите, с които ние се сблъскваме, не са много по-различни от тези на други колеги от културния сектор:

  • Нерегламентирани финансови отношения
  • Липсата на ясни правила за работа, както и в условията за кандидатстване по различни програми за финансиране поради неразбиране на спецификите на нашата работа
  • Непризнаването на експертността на критика като необходим фактор във формирането на културни политики
  • Все още битуващото негативно отношение към нашата професия


Тарифа на секция „Критика“

Изготвянето на тарифа на секция „Критика“ към СБХ е инициатива на членове от секцията, породена от належащата нужда от позициониране и регламентиране на изкуствоведския труд в динамичната ни художествена сцена. Тарифата има изцяло препоръчителен характер, като всички колеги са свободни да работят по начина, по който преценят, че е най-добре в съответната ситуация. Тя е основана на минималната работна заплата за страната, като за изготвянето ѝ бяха проучени и взети за пример различни тарифи на сходни европейски организации, като различните клонове на AICA и други.

Тарифата е приета от УС на СБХ на заседание, състояло се на 15 юни 2023.

Тарифата може да се прочете и изтегли 

тук