Домакин на двадесетото издание на Зонална изложба "Струма" е Община Перник. 

Тя ще се проведе в трите зали на Художествена галерия "Любен Гайдаров" - Перник от 19 октомври до 19 ноември 2019 година.

Творбите се приемат на 19, 20 и 21 септември 2019 г. от 10 до 17 часа в ХГ Перник - галерия "Арт салон", Дворец на културата.

Журиране - на 24 септември 2019 г. в същото галерия.

УСРОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Авторите могат да представят до три творби живопис, графика, скулптура, приложно изкуство и 1 неконвенционално. Работите трябва да бъдат готови за експониране.

Всяка от участващите общини организира транспорта на творбите до галерията.

При приемането на творбите всеки участник внася такса 15 лв. за каталог, която не се възстановява при евентуално отхвърляне на предложените произведения, но участникът получава екземпляр от каталога.

Желателно е отпадналите при журирането произведения да бъдат прибрани преди откриването на изложбата поради липса на складова база в галерията.

Произведенията на един автор трябва да бъдат ограничени в максимален размер до 3 линейни метра.