Организира се по повод 75 години от създаването на Чешкия център в София и Българския културен институт в Прага.

Проектът ще се реализира през 2024 под формата на конкурс за плакати, като най добрите от тях ще бъдат представени в дигитален и/или разпечатан вариант на изложби в България и Чехия.

Конкурсът е насочен към

графични дизайнери, художници, артисти, студенти и ученици гимназиален курс

от училищата по изкуствата в България.

+++

Цел

Създаване на визия за плакат на тема „Значимите български чехи“ – от една страна, чешки личности, допринесли за изграждането на българската държава в края на xIx и началото на XX век, но и чехи, които в наши дни активно помагат за развитието на икономическата, търговската r културната дипломация.

Примерен списък с имена на значими чешки личности можете да изтеглите от

тук

+++

Условия

 • Организатори на конкурса са Чешкият център в София и Българският културен институт в Прага (по-нататък Организатори)
 • Партньори на конкурса са Посолството на Чешката република в София, Посолството на Република България в Прага, Държавен културен институт към Министъра на външните работи на Република България, Международното триенале на сценичния плакат, Съюз на българските художници, Бохемия клуб, Чехословашки клуб „Т. Г. Масарик“ в България, Център за върхови постижения „Наследство БГ“.
 • В конкурса могат да участват графични дизайнери, художници, артисти, студенти и ученици гимназиален курс от училищата по изкуствата в България.
 • Участниците в конкурса могат да изберат една или повече личности, но не повече от три, и да предложат проект/и за визия за плакат по посочената тема (до три проекта).
 • За да се включат в конкурса участниците задължително попълват формуляр заявка за участие, в който декларират съгласието си изработената от тях творба/творби да бъде използвана за нуждите и целите на проекта „Значимите български чехи“.

Формулярът може да попълните

тук

 • Изработеният проект за визия за плакат/плакати трябва да отговаря на следните изисквания: a. да отговаря на темата на конкурса; b. да съдържа изображение на избраната историческа личност и кратък текст за него (около 300 знака), поместен в примерния списък; c. да бъде подготвен в електронен вариант – формат за преглед в JPG, в A4, 200 dpi, RGB и (възможност за печатното му възпроизвеждане във формат 100/70 см на 150 dpi след евентуалния му избор за изложба).

+++

Срокове

 • Обявяване на конкурса на 12.03.2024.
 • Срокът за изпращането на проекта за визия за плакат и заявката за участие е 31.05.2024 на адрес: ccsofia@czechcentres.cz (при над 10 MB да се използват сайтове за трансфер на големи данни).
 • Получените проекти за визия за плакат ще бъдат разгледани от чешко-българско жури, което в срок до 30.06.2024 ще посочи 10-те най-добри визии за плакат и измежду тях победителя в конкурса. По преценка на журито може да бъдат избрани и повече от 10 най-добри визии за плакат.
 • Реализиране на изложби в България и Чехия с отличените визии за плакат в периода септември – декември 2024.

+++

Наградa

 • Наградата за победителя в конкурса е тридневно пребиваване в Прага, в периода на представянето на отличените визии за плакат в Българския културен институт в Прага.
 • За другите отличени автори са предвидени още: ваучер за безплатен курс по чешки език за едно ниво в Чешкия център, предметни и др. награди.

+++

Други условия

Организаторите придобиват правото да използват отличените в конкурса визии за плакат, да ги публикуват, разпространяват, разпечатват, без това да е в противоречие със Закона за авторското право и сродните му права, по всички допустими начини за целите на конкурса (без авторите да губят правата върху проектите си).

Пълната информация за конкурса можете да намерите на страницата на Чешкия центът в София тук: https://sofia.czechcentres.cz/bg/soutez