Здравко Тошев е роден в Добрич. Завършва образованието си в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ като магистър по педагогика на обучението по изобразително изкуство. Дългогодишен преподавател в СУ „П. Р. Славейков“ – Добрич.

Член е на СБХ и на Дружеството на художниците в Добрич, както и на Сдружението на художниците в града. Участва в много национални и международни изложби, в годишните изложби на Дружеството на добричките художници и Дружеството на художниците педагози.