Фестивалът на съвременната българска керамика ще се открие на 12 декември 2022. Желаещите да участват трябва да изпратят попълнен формуляр (на български и на английски език) и дигитални изображения на творбите си в срок от 1 до 31 октомври 2022.

Селекционно жури преглежда кандидатурите и извършва подбор на колекцията до 15 ноември 2022. Журито си запазва правото да вземе окончателно решение за излагане на вече селектираните творби, след като бъдат представени в оригинал в изложбената зала. 


+++

Статут

Условия за участие

 • Фестивалът е отворен за участие на български и чуждестранни артисти, работещи с керамични материали. В модерните и концептуални търсения се допуска използването на алтернативни способи и материали с цел представяне на авторска идея. Не се допуска използването на студена декорация върху керамиката.
 • Всеки участник може да се представи до 3 творби – авторски оригинали, създадени в последните 3 години.
 • Всеки автор участва във фестивала само със селектираната/ите творба/и.
 • Всеки участник трябва да изпрати попълнен и подписан формуляр за регистрацияк. Българските автори трябва да попълнят два формуляра – на български и на английски език.
 • Желаещите да участват трябва да изпратят дигитално изображение на всяка творба, заснета на неутрален фон, формат .jpg, резолюция 300 dpi.
 • В името на всеки файл с изображение да бъдат отбелязани:
  име на автора, заглавие, година на създаване на творбата, размери в сантиметри.
 • В случай че се изисква специфично експониране, да бъде приложена схема за начина на подреждане.


+++

Къде да изпратите кандидатурите 

 •  Формулярът и дигиталните изображения могат да бъдат изпратени по електронен път на e-mail:
  festival-2018@abv.bg
 • или на адрес:

  СБХ, секция Керамика
  ул. Шипка 6
  София 1504


+++

Такса за участие

 • Всеки участник заплаща такса за участие, както следва:

  студенти: 25 лв.
  членове на СБХ: 30 лв.
  нечленове на СБХ: 35 лв

 • Таксата може да бъде платена в счетоводството на СБХ или по банков път на:

  Уникредит Булбанк, клон „Паметник Васил Левски“
  BIC UNCR BGSF
  IBAN BG47UNCR 7630 1078 5769 26

 • Таксата не се възстановява при отхвърляне на кандидатурата.

  Участниците поемат сами разходите по транспортиране и застраховкa (ако има такaва) на творбите до посочения адрес и обратно.

  Организаторите гарантират сигурността на получените творби по време на изложбата, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по време на транспорта и след изтичане на изложбата.


+++

Каталог

За целите на каталога ще бъдат използвани описанията и дигиталните изображения, предоставени от авторите, които задължително трябва да бъдат придружени и от:

 • лична черно-бяла снимка
 • кратка автобиография
 • подкрепящ текст или творческа концепция


+++

Награди

 • Награда за цялостно представяне
 • Награда поощрение за млад автор
 • Награда на институт, галерия, фирма или организация

+++


Жури

Наградите се определят от 5-членно жури, съставено от изявени творци, изкуствоведи и носители на награди от предходни издания на фестивала. Вотът на журито не подлежи на промяна.


+++

Срокове

 • 1 – 31 октомври 2022
  подаване на заявки и изображения в електронен вид
 • 12 декември 2022
  откриване на фестивала и обявяване на наградите


+++

Приемане и връщване на оригиналните творби

Точната дата и мястото, където ще се приемат селектираните творби, ще бъдат уточнени допълнително. Творбите се връщат на авторите непосредствено след закриването на изложбата (датата ще бъде уточнена в сайта ни тук).


+++

Формуляр за регистрация на български език можете да изтеглите

тук+++


Формуляр за регистрация на английски език можете да изтеглите 

тук