Художествена галерия „Христо Цокев“ – Габрово организира изложба съвременно изкуство „Временен баланс - непрестанни трусове“.

Концепция: С оглед на променливите постановки на съвременното ежедневие и неговия „магнитут“ БАЛАНСЪТ както във визуалните изкуства, така и в живота (като неделими елементи), става все по-трудно постижим. Екипът на галерията ще изследва художествени казуси и взаимодействието между творец и публика, отговаряйки на въпроса „Съвременно изкуство в България – да или не?“.

Регламент: Неограничената техника в рамките на формата гарантира творческата свобода на авторите и приемственост за техните авангардни подходи. Балансът между визуално – концептуално, абстрактно – конкретно, реалистично – сюрреалистично, са изцяло ваш избор.

Период на изложбата: 15.11, 17:30 ч. (откриване) - 9.12.2016 г.

Срокове:

1 ноември – изпратете творческа автобиография, снимки и описание на творбата на e-mail: gallery.gabrovo@gmail.com

3 ноември  – журиране по снимки и установяване на обратна връзка с одобрените артисти

4- 6 ноември – прием на избраните произведения на адрес:

5300 Габрово,  ул. „Св.Св. Кирил и Метододий“10, ХГ„Христо Цокев“

Контакти: gallery.gabrovo@gmail.com; facebook.com/art.galeria.3

+359 66 803 002

+359 87 966 9691

Лице за контакт: Деян Боев