През февруари 2017 г. започна работата по създаване на виртуален музей „Борис Денев и Славка Денева“. Чрез новите медии и дигиталните технологии той ще покаже представителна част от колекцията от 900 живописни творби, 7000 рисунки, документи и личен архив, дарени на СБХ от Славка Денева. Виртуалният музей е поредният етап от дългосрочната програма на фондация „Поддържане на изкуството в България“ и СБХ за популяризиране и социализиране на творчеството на един от класиците на съвременното българско изкуство Борис Денев (1883 – 1969) и неговата дъщеря Славка Денева (1929 – 1984), която макар дълго да остава в сянка, днес е оценена като художник с неподражаем творчески почерк. Първият етап от проекта с участие на студентите от специалност „Изкуствознание“ в НХА Мартина Колева, Мартин Косташки и Андреа-Филипа Зидарова, както и на Наташа Ноева от СБХ, включва селекция, заснемане, дигитализиране и изготвяне на паспорти на произведенията от музейния фонд.

Проектът е съфинансиран от Столична програма „Култура“.