Организатори на форума са СБХ – Секция „Графика и илюстрация” и Галерия „Арт Алея”

Условия за участие:

Форумът е отворен за всички съвременни художници. Всеки автор може да представи до

три произведения, създадени през последната година, подписани самолично и професионално, съобразно общоприетите изисквания.

Няма ограничения за техника.

Графиките се предават или изпращат без паспарту и без рамка.

Размери:

• формат на хартията – 30х32 см

СБХ разполага с дървени рамки с размер 30х32 см, затова е наложително този размер да бъде спазен! Изображението може да варира в допустимите граници за графика малък формат.

Допълнителни изисквания:

За рекламиране и популяризиране на събитието е необходимо всеки автор да предостави CD, съдържащо информация на български и английски за произведенията: автор, размер, техника, година на създаване, цена и снимки на творбите в резолюция: 300 dpi или същите да бъдат изпратени на e-mail: albenasa1@abv.bg.

• Tакса в размер на 10 лв., която не подлежи на връщане независимо от резултатите на селекцията.

• Графичните листове се приемат без рамки. Секция „Графика и илюстрация” осигурява тяхното рамкиране.

Срокове:

• Представяне на работите: 9 ноември (петък) 2018 г., от 10.00 до 16.00 часа, в секция „Графика и илюстрация” – СБХ, ул. „Шипка” 6, ІV етаж.

• Селекционното жури: 10 ноември (събота)

Откриване на изложбата:

15 ноември (четвъртък) 2018 г., 19.00 часа, галерия „Арт Алея”, София.

Важна информация:

И тази година организаторите се солидаризират с инициативата „Само за фенове”.

В рамките на шестия форум ще бъде проведена акция на графични произведения. Това е възможност, насочена към ценителите и колекционерите на графика да се сдобият с произведения на любимите си автори на атрактивната цена от 50 лв.

Акцията ще бъде от 15.00 до 18.00 часа в галерия „Арт алея” в деня на откриването – 15 ноември 2018 г.

Който желае да се включи в нея, може да представи произведения без рамка и паспарту.

с размер на хартията до А4. Няма ограничения на техника, брой на графичните листове и година на създаване. Допустимо е творбите, участващи в акцията, да са допълнителни бройки от тиража на същите произведения, участващи в изложбата.

•Ще бъдат присъдени три награди:

Награда за цялостно представяне

Награда за млад автор

Награда за принос при популяризиране на събитието.