Във връзка с конкурса за участие в симпозиума по скулптура "Южен парк 2" в София секция „Скулптура” внася следните промени в датите за представяне на проекти с цел по-добра организация:

Скици, рисунки, проекти-макети /М:10/, 3D визуализации и др. се представят на 14 май в секция „Скулптура” – СБХ, ул. Шипка 6, ІV етаж, от 11 до 17 часа или по куриер до 15 май т.г. на същия адрес, за Ани Шапкарова.

Ръководството на секция Скулптура