Организатори:

СБХ – СЕКЦИЯ „ГРАФИКА И ИЛЮСТРАЦИЯ” ,ГАЛЕРИЯ „АРТ АЛЕЯ”

Условия за участие:

Форумът е отворен за всички съвременни художници. Всеки автор може да представи до

4 произведения, създадени през последната година, подписани самолично и професионално, съобразно общоприетите изисквания.

Няма ограничения за техника.

Графиките се предават или изпращат без паспарту и без рамка.

Размери:

• формат на печатната форма – максимум 20 см

• формат на хартията – 30х32 см

Допълнителни изисквания:

За рекламиране и популяризиране на събитието е необходимо всеки автор да предостави CD, съдържащо информация на български и английски за произведенията: автор, размер, техника, година на създаване, цена и снимки на творбите в резолюция: 300 dpi или същите да бъдат изпратени на e-mail: albenasa@abv.bg

• Tакса в размер на 10 лв., която не подлежи на връщане, независимо от резултатите на селекцията.

• Графичните листове се приемат без рамки.

Секция „Графика и илюстрация” осигурява тяхното рамкиране.

Срокове:

• Представяне на работите: 10 ноември (петък) 2017 г., от 10.00 до 16.00 часа

в секция „Графика и илюстрация” – СБХ, ул. „Шипка” 6, ІV етаж

• Селекционно жури: 10 ноември, 17.00 часа

Награди:

Ще бъдат присъдени две награди (бронзови плакети в чест на Стефан Марков):

- за цялостно представяне и за млад автор

- традиционната награда на журналист с принос към популяризирането на графичното изкуство

Откриване на изложбата:

16 ноември (четвъртък) 2017 г., 19.00 часа, галерия „Арт Алея”, София.

 

Важна информация:

И тази година организаторите се солидаризират с инициативата „Само за фенове”.

В рамките на петия форум ще бъде проведена акция на графични произведения. Това е възможност, насочена към ценителите и колекционерите на графика да се сдобият с произведения на любимите си автори на атрактивната цена от 50 лв.

Акцията ще бъде от 15.00 до 18.00 часа в галерия „Арт алея”,

в деня на откриването - 16 ноември 2017 г.

Който желае да се включи в нея, може да представи произведения без рамка и паспарту

с размер на хартията до А4. Няма ограничения на техника, брой на графичните листове и година на създаване. Допустимо е творбите, участващи в акцията, да са допълнителни бройки от тиража на същите произведения, участващи в изложбата.