Съюза на младите театрални артисти Валериан Гуния – Националния център OISTAT на Грузия, обявява покана за участие в Петото биенале на сценичния дизайн в Тбилиси, Грузия. 

От създаването си през 2016 Международното биенале на сценичния дизайн в Тбилиси е маяк за младите сценични дизайнери по целия свят. Подпомогнато от Съюза на младите театрални артисти „Валериан Гуния“, това биенале насърчава професионалното развитие, като същевременно насърчава междукултурния диалог. Чрез изложби, форуми, симпозиуми и образователни програми като MasterLab участниците влизат в сериозни дискусии, споделят творчески прозрения и си сътрудничат по бъдещи проекти.

Всяка участваща страна и регион ще наблюдава управлението на своя павилион, ръководен от национален куратор, който избира участващите артисти.

+++

Ключови дейности

  • Международна изложба на национални експозиции на страни и региони
  • Отворен форум/симпозиум
  • Образователна програма MasterLab (лекции, майсторски класове) – TBC

 

Срокове

  • подаване на кандидатура – до 31 март 2024
  • период на провеждане – от 25 септември до 5 октомври 2024  


+++

Критерии за участниците

  • Минимум 3 години опит в театъра, киното, телевизията или мултимедийна сценография, включително компютърни игри.
  • Подбор от национални куратори на съответните държави и региони.
  • Националните куратори ръководят организацията на експозициите на своите страни и региони.

 

+++

Подробна информация за кандидатстване за участие в Биеналето можете да прочетете

тук