Асоциацията за изящни изкуства, Белград обявява отворена покана за 6 триенале Expanded and new media Triennial 2022. Темата на триеналето е UNRELEASED MATERIALS.

 

+++
За организаторите

Повече подробности на сайта на УЛУС (Сръбска асоциация за изящни изкуства)

тук

Смислови групи: