Изготвянето на тарифа на секция „Критика“ към СБХ е инициатива на членове от секцията, породена от належащата нужда от позициониране и регламентиране на изкуствоведския труд в динамичната ни художествена сцена.

Тарифата има изцяло препоръчителен характер, като всички колеги са свободни да работят по начина, по който преценят, че е най-добре в съответната ситуация. Тя е основана на минималната работна заплата за страната, като за изготвянето ѝ бяха проучени и взети за пример различни тарифи на сходни европейски организации, като различните клонове на AICA и други.

Благодарим на Съюза на българските художници за проявената грижа към нашата професия и за това, че застана зад тази инициатива! 

Ръководство на секция „Критика“


+++

С пълната и актуална тарифа на секция „Критика“ може да разгледате и свалите от 

тук