На 8 ноември 2017 г. (сряда) от 16 часа в заседателната зала на СБХ, ул. Шипка 6, ще се проведе събрание на секция „Керамика“ за избор на секретар.