Стефан Куртев е роден в град Русе. През 1973 завършва Художествената академия и специализира пространствен дизайн в Париж. Работи в областта на приложната графика и приложните изкуства, сценографията, малката пластика, участва в международни изложби във Варшава, Лондон, Багдад, Ню Йорк и други. Реализира десетки художествено-пространствени оформления в търговско-промишлени палати и изложбени зали в България и чужбина. Бил е главен художник на издателство „Септември“, на специализирания съвет за плакати. Директор на издателство „Български художник“ (1985 – 1989). От началото на 1989 до 1991 е главен секретар на СБХ.