Международният пленер по живопис „Made in Mil &co” се организира ежегодно от група художници съмишленици от България. Домакин и основен спонсор на пленера е Милко Цветков – собственик на Винарска изба „Вила Юстина”.

Цели

 • Да поощрява свободата на творческо изразяване и приобщава към културните европейски ценности
 • Да бъде повод за възникване на нови художествени произведения
 • Да стимулира творческите търсения и контактите между художници от различни страни и от различни поколения, но с еднакви имена, в които основен корен е думата „МИЛ/MIL” – Милко, Милка, Милена, Мила, Милан, Милчо, Людмил и др. подобни
 • Да стане част от Програма на гр. Пловдив като бъдеща столица на европейската култура
 • Да докаже, че езикът на изобразителното изкуство е без граници.

Същност

Пленерът дава възможност за творческа работа и творчески контакти на различни по възраст и афинитет художници, утвърдени автори, с постоянно и забележимо присъствие в страните , където творят.

Провежда се на територията на село Устина, област Пловдив (villayustina.com) в продължение на 5 дни в началото на август (за 2018 г. периодът е от 13 до 17 август).

Заключителният етап е изложба от създадените творби в последния ден на пленера. Изложбата е достъпна за посещения минимум един месец. За пленера и нея се издава каталог. Приходите от продажбите на картините, собственост на генералния спонсор, по негово желание се даряват за лечение на болни деца, по възможност също с име, сходно на участниците в пленера.

 Участници

В Международен пленер „Made in Mil end co” участват след предварителна селекция до 20 художници с доказан професионализъм и приложени биографии, като поне половината са от чужбина.  

Тема, техники и стилове – БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ.

Условия

Домакините организатори осигуряват:

 • Необходимите за творчеството материали: комплект бои, платна – 2 бр. 60 х 80 см или по избор на автора
 • Работно пространство
 • Подходящо място за нощувка на гостите,храна и напитки
 • Уреждане на изложба с творбите, създадени по време на пленера.
 • Издаване на каталог на изложбата.
 • Транспорт в двете посоки (автобус, влак или гориво при собствен транспорт) от удобна за тях точка в родната им страна, но за не повече от 500 км до външна граница на България.
 • Транспорт от мястото за нощуване до мястото на пленера и обратно, при отдалеченост
 • Преводачи на съответните езици
 • Реклама в местни и национални медии.

Участниците се ангажират:

 • Предварително да заявят формата на платното, на което ще работят
 • Да предоставят кратка биография, портретна снимка и поне 3 снимки на свои картини (за предварителна реклама на пленера)
 • Да осигурят сами материалите си за работа, при условие, че предоставените не им допадат
 • Да представят най-малко по 2 творби (едната може и да е предварително създадена) за заключителната изложба на пленера.
 • Творбите, стари или изпълнени на пленера, да бъдат оставени като дарение за организаторите
 • Всеки участник приема статута на пленера, имащ равностойността на договор. По преценка на организаторите могат да се сключат и индивидуални договори.

Забележка: Допустима е и задочната форма на участие чрез изпращане на една творба на посочен от домакините адрес, но авторите не могат да се ползват от горните права. Тази форма е само като проява на съпричастност към идеята и своеобразна заявка за евентуално следващо реално участие.

 

Други условия

Спомоществователите на пленера получават реклама в свързаните с него материали и издания при допълнително уточнени договорености.

Краен срок за изпращане на заявките, както и за получаване на допълнителна информация за участие – 20 май 2018 г., на имейл mihri61@abv.bg и на тел. 0899 492 414.