От 2 до 9 септември 2022 ще се проведе тринадесетото издание на пленера по живопис „Шуменско плато“.
Публикуваме неговия статут.


+++

Правила за провеждане

I. Цел и задачи

1.
Целта на провеждането на Национален пленер по живопис в град Шумен е обмяната на опит и създаването на ползотворни творчески контакти на художници от различни градове на страната, опознаване на културно-историческото и архитектурното наследство на Шумен, природните му забележителности и по-конкретно Природен парк „Шуменско плато“ , както и популяризирането на град Шумен и шуменските забележителности като притегателно място за създаване на изкуство. Обединени от тази идея авторите, участващи в пленера, могат свободно да интерпретират своите виждания и творчески търсения в художествени произведения.


2.

Пленерът няма определена тематична или жанрова насоченост. На участниците се дава пълна свобода да реализират творческите си идеи.


II. Условия за участие

1.
В пленера участват 10 творци – 5 от тях са членове на Дружеството на шуменските художници, останалите 5 са художници от страната. Участвалите в предходното издание на пленера нямат право да участват в тазгодишното издание.


2.

Жури, съставено от Управителния съвет на ДШХ и представител на Община Шумен, избира участниците в пленера на базата на получени материали за кандидатстване, творчески изяви и активност.Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.


III. Кандидатстване и срокове

1.
Кандидатите за участие в пленера изпращат творческа биография и снимки на до 5 свои творби във формат .jpeg

  • На имейл адрес: shumen.artists@gmail.com
  • Кандидатури се приемат само по електронен път.
  • Крайният срок за получаване на материалите е 20 август (неделя) 2022 г.
  • Кандидатури, получени след тази дата няма да бъдат разглеждани.


2.
Избраните от журито участници ще бъдат уведомени по електронна поща и

в срок до 25.08.2022

трябва да потвърдят участието си в пленера. След тази дата мястото на непотвърдил автор се заема от първия в списъка с резерви.
IV. Организация и провеждане

1.
Организатори на пленера са Община Шумен и Дружество на шуменските художници.


2.
Пленерът се провежда на територията на Природен парк „Шуменско плато“ веднъж годишно.


3.

На участниците се осигуряват нощувки в база в ПП „Шуменско плато“ и изхранване по време на пленера.


4.

На всеки участник се предоставят по 2 броя основи за живопис – платна.


5.

На всеки участник се изплаща хонорар в размер на 250 лв., ако участникът е присъствал през целия период на пленера.


6.

На участниците в пленера се осигурява достъп до НИАР „Шуменска крепост“ и Мемориален комплекс „Създатели на българската държава“, намиращи се в ПП „Шуменско плато“.


7.

Транспортните разходи до и от град Шумен са за сметка на участниците.


8.

Националният пленер по живопис приключва с организирането на изложба от творбите, създадени по време на пленера. Всеки участник предоставя по 1 творба на Община Шумен, с които се попълва творческият ѝ фонд. Общината, от своя страна, ще предостави една от тези творби на ХГ „Елена Карамихайлова“ – Шумен за обогатяване на фонда ѝ.

+++


При промяна в обстановката във връзка с епидемията от COVID-19 може да настъпят промени в правилата, за което ще бъдете уведомени.

 
Дружество на шуменските художници