Втората национална изложба на българския комикс ще се състои в периода 7. – 25.11.2017, в Галерията на СБХ, „Шипка”6, ет. I.

Организатори: секция „Комикс” към СБХ  и сдружение „Проектът ДЪГА”.

Официалното откриване: 7.11., вторник, 18:00 

УСЛОВИЯ:

ПРИЕМАНЕ  на таблата, които не са предварително заявени за печат и са подготвени от самите автори: 2.11.2017 от 11.00 до 18.00 в залата на изложбата , „Шипка”6, ет. 1.

  • Таблата да са отпечатани и да са с формат 100 х 70 см (височина към основа)
  • Необходимо е творбите да са създадени през последните 3 години
  • Няма ограничение относно броя на таблата на един участник
  • Композицията на таблата е по преценка на авторите. Може да съдържа цяла страница, отделни панели или рисунки. Освен комикси авторите могат да представят и разработка на типажи, а също и концептуални рисунки за компютърни игри
  • На всяко табло задължително трябва да присъства: името на автора, информация за изображението – от какъв комикс е, кой е сценаристът (ако има такъв), ако е типаж - с каква цел е, дали от игра или е за филм
  • Таксата за участие е 20.00 лв. и включва разходи по организацията на изложбата и каталог за всеки участник. Тя може да бъде заплатена по време на приемането на таблата (2.11.2017) или по банков път на следната банкова сметка:

Банка: БАКБ
Бенефициент: Румен Димитров Чаушев
IBAN: BG60BGUS91601000335501

Важно!

Тези, които ще донесат отпечатани творби, е необходимо да изпратят работите си в електронен вид с цел включване в каталога. ( .jpg, .pdf формат) на следния адрес: comixexpo2017@abv.bg

По традиция изложбата ще бъде съпътствана от разнообразни събития: конкурси, уъркшопи, научна конференция, комикс базар.
Цената на каталога по време на експозицията ще бъде 15.00 лв.