Регионалната изложба София
включва София, София окръг, Перник, Благоевград и Кюстендил 
април 2020 – София (приемане на творбите - 6 април, откриване на изложбата - 15 април)
СБХ, галерия  Шипка  №6 , I етаж - в зали 1А, 1B и 1C 
за контакт: Ани Шапкарова  02 / 846 72 48
РЕГЛАМЕНТ
Националният конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика има за цел предоставянето на нови възможности за българските художници да покажат пред публика  свои творби. По такъв начин ще  се стимулират техните творчески импулси за създаването на нови художествени произведения и ще се  обогати съкровищницата на съвременното българско изкуство.
ФОРМА НА ПРОЕКТА
В продължение на две календарни години 2019- 2020 на територията на страната съвместно с регионалните групи към СБХ се провеждат поредица от регионални изложби в градовете Велико Търново, Бургас, Плевен, София, Пловдив и Варна. Във всеки град се назначава определено от Алианц България жури, което присъжда по три награди, съответно по една в разделите живопис, скулптура и графика.
В края на 2020 г. в гр. София се провежда  заключителна изложба конкурс, по време на която официално се връчват Големите награди на Алианц България за живопис, скулптура и графика.
Всички наградени и номинирани автори от шестте регионални изложби участват в заключителната изложба конкурс  Алианц България  за живопис, скулптура и графика  през 2020 г. в София.
ОРГАНИЗАТОР:
Проектът  се организира от Алианц България със съдействието на централното ръководство и на съответните регионални групи на СБХ.
МЯСТО:
Регионални представителни изложби – Градските галерии в съответния център на региона:   Велико Търново, Бургас, Плевен, София, Пловдив, Варна.
Национална изложба за Големите награди на Алианц България – София, СБХ ”Шипка 6”.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: май  2019 г. – октомври  2020  г.
 
2019 г. – регионални изложби
май – Бургас, БХГ „Петко Задгорски“, ул. „Митрополит Симеон“ №24  (14 май – 7 юни 2019)
включва региони Сливен, Бургас, Ямбол, Хасково
за контакт:  Георги Динев  056 84 21 69
юни – Плевен, Градска галерия, бул. „Скобелев“ №1 (6 юни – 28 юни 2019)
включва региони Ловеч, Плевен, Видин, Враца, Монтана, Лом
за контакт:  Иван Велчев , Антония Караиванова 064 80 20 47
септември – Велико Търново,  Изложбен комплекс, ул. „Р.Михайлов“ №1  (12 септмври – 5 октомври 2019 г.)
включва регион Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Габрово
за контакт:  Мария Маринова 0884 037 556, Станимир Борисов  0884 201 225, 062 62 15 25
 
2020 г. – регионални изложби
април – София (приемане на творбите - 6 април, откриване на изложбата - 15 април)
СБХ, галерия  Шипка  №6 , I етаж - в зали 1А, 1B и 1C 
включва  София, София окръг, Перник, Благоевград, Кюстендил
за контакт: Ани Шапкарова  02 / 846 72 48
май – Пловдив  Градска галерия , ул Съборна  14 А/допълнително ще се уточнят датите /
включва Стара Загора, Пазарджик, Казанлък, Пловдив, Смолян, Димитровград, Кърджали
за контакт: Красимир Линков  032 /63 53 22
юни – Варна  Градска галерия, ул.Л.Каравелов №1 /допълнително ще се уточнят датите /
включва  регион Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра
за контакт:  Пламена Рачева   052/ 62 04 43
октомври – заключителна изложба (допълнително ще се уточнят датите)
СБХ, галерия, „Шипка“  6 , I и II етаж, София
за контакт: Ани Шапкарова  02 / 846 72 48
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 • В конкурса могат да участват художници от цялата страна, работещи професионално в областта на живописта, графиката и скулптурата, които са родени или работят на територията на съответния град или регион.
 • В конкурса могат да участват произведения на студенти магистри.
 • Не се поставят ограничения по отношение на стилови предпочитания, тематичен и сюжетен избор, изразни средства, форма и начин на показване на произведенията.
Скулптурните творби да са изработени в траен материал.
В раздел „Графика“ може да се участва и с графични рисунки.
              Творбите, които  участват, не трябва да бъдат обявени като собственост.
4.    Организаторите си запазват правото да не приемат за участие творби, които не отговарят на статута на конкурса.
 • Всеки автор може да представи от една до три творби.
Представяне на триптих ще се счита като участие с три самостоятелни творби.
 • Задължителен  формат:
 за живопис – максимален размер: височина до 200 см  х  широчина до 200 см;
 за графика – максимален размер: до 80 х 120 см;
за скулптура – максимален размер: до 200 х 200 х 200 см
 • В Националната изложба конкурс за Големите награди на Алианц България през октомври 2020 г. в София участват само наградените и номинираните автори  от регионалните изложби от 2019 и 2020 г. Журито има право да определи с колко творби да бъде представен всеки автор във финалната изложба, като минимум ще бъде включена по една творба от автор.
Във финалната изложба не може да участва наградена творба от регионална изложба.
Наградените творци участват с други свои творби по техен избор.
8        Транспортните разходи са за сметка на участниците.
9        Организаторите не поемат разходите по транспортирането на творбите и не носят отговорност за загубени или повредени творби по време на транспортирането им до изложбата и обратно.
10     Всяка творба трябва да носи на гърба си следната информация:
 • Името на автора, точен адрес и телефон за връзка
 • Заглавие, техника, година, размер в сантиметри
 • Формулярът за участие трябва да бъде попълнен на машина или на ръка с четливи  букви. Подписването на формуляра означава съгласие с регламента на изложбата.
 • Прилагането на кратка творческа биография е препоръчително.
(приложен формуляр с необходимите данни  за участие в каталога) .
11      Организаторите си запазват правото да използват предоставената от авторите информация при изготвянето на каталог от изложбата. Организаторите имат право да репродуцират всяка творба само в каталога от изложбата.
12      Организаторите издават каталог на два езика от Националната изложба конкурс. Допуснатите за участие във финалната изложба автори получават безплатен екземпляр от него.
 
ЖУРИ:
 • Творбите се селекционират от компетентно жури, като В състава на журито влизат творци и изкуствоведи, определени от Алианц България. Журито присъжда и обявява наградите непосредствено преди откриването на проявите.
 • Всички членове на журитата са различни за всяка изложба, освен представителя от страна на Алианц България.
 • Информация за недопуснатите за участие  работи и мотивите на журито не се предоставя. Неприетите творби се връщат.
 • Резултатите от журирането ще бъдат обявени в сайта на Алианц България www.аllianz.bg, в бюлетина на СБХ и в регионалните групи на СБХ по места.
 
НАГРАДИ :
     1. Парична награда - Наградата е откупуване на творбата, както следва
      Регионални награди:
По една награда във всеки раздел за всяка регионална изложба
 • 6 награди за живопис           х 2000 лв.
 • 6 награди за скулптура        х 2000 лв.
 • 6 награди за графика            х 1000 лв.
Национални награди
 • Голяма награда за живопис             4000 лв.
 • Голяма награда за скулптура          4000 лв.
 • Голяма награда за графика                             4000 лв.
 • Статуетка от известен автор за трите големи награди.
 • Издаване на каталог на два езика, в който са представени всички наградени творби от регионалните изложби и големите награди и по една творба от всички номинирани автори, които участват в заключителната изложба в София през октомври 2020 г.
Допуснатите за участие във финалната изложба автори получават безплатен екземпляр от него.
4      Диплом за всички наградени и номинирани автори .
Големите награди се връчват заедно със специална награда статуетка в деня на откриването на заключителната Национална изложба конкурс в София.
Наградените работи по т.1 остават собственост на Алианц България и влизат в колекцията на дружеството.