СБХ дари 5000 лв. за нуждите на читалище „Пробуда 1929” в Хитрино след благотворителна изложба. Тя бе организирана от СБХ в специално предоставеното централно фоайе на Народния театър „Иван Вазов”. Около два месеца бяха необходими за разрешаване на някои формалности, уточняване на конкретната цел на дарението, съобразяването й с реалните нужди и изготвянето на съответния договор. Дарението се реализира на две части: 2300 лв., събрани от продадените произведения, собственост на СБХ, бяха преведени на читалището от съюза, а 2700 лв. бяха дарени лично от художниците Ивайло Мирчев, Иван Русев, Любен Генов, Мария Райчева, Радослав Иванов и Роза Енгибарова, чиито предоставени за изложбата творби бяха продадени. СБХ сърдечно благодари на всички художници, взели участие в благотворителната акция, както и на ценителите на изкуството, които закупиха творби.