Днес, 13.09.2016 г., комисия-жури, назначена със заповед № 182/12.09.2016 г. на председателя на СБХ, в състав:

 

Антон Стайков – председател

Живопис – Динко Стоев

Скулптура – Цветослав Христов - Цупи

Графика – Валери Василев

Керамика – Божидар Бончев

Текстил –Михаела Пъдева

Карикатура – Георги Чалъков

Дърворезба – Николай Златанов

Бижута –Даниела Радоева

Критика – Галя Декова

Представител на КК на СБХ

разгледа представените творби и документи и чрез тайно гласуване определи според броя на получените гласове специализантите за 2017 г. в Сите де-з-ар, Париж , Швандорф – Германия, GEDOK Мюнхен, Германия, както следва (според получения брой гласове):

Сите де-з-ар

1.         Херман Гшайдер

2.         Хари Арабян

3.         Никола Енев

4.         Катрин Томова

5.         Кирил Матеев

6.         Юлиян Табаков

7.         Елена Панайотова

8.         Милко Матеев

9.         Методи Попов

10.       Евгени Недев

11.       Еслица Попова

12.       Станимир Генов

Резерви:

1.         Мариана Матева

2.         Цветан Стоянов

Швандорф

1.Капка Кънева

2.Кристина Вътова

Резерва:

Мариета Конова

 

Мюнхен

1. Елена Георгиева

2. Марта Момчилова

3. Мариета Конова