Жури, назначено със заповед № 179/04.09.2017 г. на председателя на СБХ, в състав:

Антон Стайков – председател

Живопис – Елена Панайотова

Скулптура – Иван Русев

Графика – Десислава Христова

Реставрация – Никифор Харалампиев

Монументални изкуства – Олег Гочев

Комикс – Румен Чаушев

Графичен дизайн – Георги Павлов

Сценография – Иван Карев

Дизайн – Сибин Атанасов

Критика – Румена Калчева

Представител на КК на СБХ – Цвятко Остоич

разгледа представените творби и документи и чрез тайно гласуване определи според броя на получените гласове специализантите за 2018 г. в Сите де-з-ар, Париж, както следва (според получения брой гласове):

1. Йордан Панков
2. Мариета Конова
3. Анна Цоловска
4. Димитър Делчев 
5. Иван Нинов
6. Милена Георгиева
7. Дора Славова
8. Селма Тодорова
9. Станимир Божилов
10. Ангелина Павлова
11. Иван Радев
12. Дона Стоянова

Резерви:
1. Мартин Трифонов
2. Валентин Узунов
3. Милена Дечева

Изложбата с конкурсните творби беше открита тази вечер, 11.9., и ще продължи до 16.09, събота включително.