П Р О Т О К О Л

 Днес, 13.09.2019 г., жури, назначено със заповед № 1179/04.09.2019 г. на председателя на СБХ, в състав:

 

 1. Председател на журито – Антон Стайков
 2. Живопис – Любен Генов
 3. Графика – Десислава Христова
 4. Скулптура – Иван Русев
 5. Критика – Христина Грозданова
 6. Сценография – Весела Статкова
 7. Керамика – Румяна Дочева
 8. Мон. изкуства – Сашо Рангелов
 9. Комикс – Петър Станимиров
 10. Секция 13 – Росица Гецова
 11. Графичен дизайн – Светлин Балездров

и представител на КК на СБХ - Цвятко Остоич

разгледа представените творби и документи и чрез тайно гласуване определи според броя на получените гласове авторите, които ще пребивават през 2020 г. в ателиетата на Сите де-з-ар, Париж, както следва (според получения брой гласове):

Лиляна Караджова             9 точки
Анастасия Андреева           8 точки
Атанас Ташев                    8 точки
Моника Попова                  8 точки
Снежана Симеонова          7 точки
Боряна Вълчанова             6 точки
Дамян Дамянов                 6 точки
Елиана Стоянова-Борозанова 6 точки
Филип Попов                    6 точки
Калина Сертева                5  точки
Цветан Стоянов                4 точки
Димитър Димов                4 точки

Резерви:

 1. Стефан Коцев
 2. Анелия Николаева