Today Art Initiative (TAI) – Ереван, Армения e неправителствена организация и нейните цели включват образователна, културна и информационна обмяна между младите хора в Армения и другите държави.

Резидентските програми са с продължителност 1-2 месеца.

Дисциплини - визуални изкуства, пърформанс, музика, архитектура, градско изкуство, литература, кураторски и културологични изследвания, арт управление, арт мениджмънт и интердисциплинарни изследвания.

Участниците получават базисни пособия и биват подпомагани в уреждането на резиденцията. Настаняването е в обзаведена стая със самостоятелна кухня или в самостоятелно или споделено студио с кухня.

Кандидатите покриват разходите си, които съдържат наем, обслужване и административна помощ.

TAI ще изпраща необходимите писма при поискване от кандидатите за осигуряване на финансиране на техните разходи от страна на спонсори и програми.

Кандидатури - CV, описание на проекта до 500 думи и портфолио - се изпращат на: tai.todayart@gmail.com

Повече информация на: 

Today Art Initiative NGO

+37499433301

http://todayart.weebly.com/

https://www.facebook.com/todayartinitiative