Институтът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) обявява своята Програма за развитие на артисти (ADP) за 2023 в сътрудничество със Cité internationale des arts (Париж). За програмата се търси ЕДИН визуален артист (роден след 1 януари 1988) от България, Хърватия, Финландия, Унгария, Люксембург и Словакия.

ADP предлага на изгряващите европейски визуални артисти

тримесечно пребиваване в Cité internationale des arts в Париж,

което им дава възможност да развият своята практика и да създадат нови творби, подкрепени от менторството на известен художник. През 2023 избраниците ще бъдат наставлявани от известната френско-италианска художничка Татяна Труве.

Успешните кандидати ще получат жилищно/работно пространство в Cite internationale des arts в Париж заедно със стипендия за творчески и дневни разходи (80 EUR на ден), принос за произвеждането на творчески продукт от 500 EUR в началото на пребиваването и 1000 евро в края, при условие че е създадено произведение/я на изкуството. 

Поканата е насочена към ЕДИН визуален артист (роден след 1 януари 1988) от България, Хърватия, Финландия, Унгария, Люксембург и Словакия. Успешният кандидат ще получат жилищно/работно пространство в Cite internationale des arts в Париж заедно със стипендия за творчески и дневни разходи (80 EUR на ден), принос за произвеждането на творчески продукт от 500 EUR в началото на пребиваването и 1000 евро в края на резиденцията, при условие че е създадено произведение на изкуството.


+++

 

Критерии за допустимост

 • Родени след 1 януари 1988 (в случай на артистично дуо и двамата членове трябва да са на възраст до 35 години) 
 • Граждани на България, Хърватия, Финландия, Унгария, Люксембург и Словакия (в случай на артистично дуо и двамата членове трябва да са граждани на една от тези държави)
 • Владеене на английски език


+++

 

Бюджет и продължителност

 • Резиденцията в Париж ще се проведе от 4 септември до 27 ноември 2023.
 • Институтът на ЕИБ покрива пътните разходи на художника до и от Париж.
 • Избраникът ще получи дневна издръжка от €80 (осемдесет евро), за да покрие разходите си за живот по време на резиденцията и всички или част от производствените разходи, и ще му бъде осигурено студио за живеене.
 • В допълнение към горното, резидентът ще получи принос към продукцията от €500 (петстотин евро) в началото на резиденцията и такса за успех от €1000 (хиляда евро) в края на резиденцията, при условие че и създал/а произведение или сбор от произведения.
 • След края на пребиваването ЕИБ може да обмисли придобиването на произведение, създадено от художника на място.


+++

Срок за кандидатстване

 • Крайният срок за кандидатстване е петък, 31 март 2023.
 • Избраният кандидат ще бъде информиран за решението на журито по имейл в края на май 2023.

+++

 

Процедура за кандидатстване

Всички кандидатури трябва да бъдат изпратени чрез онлайн формуляра (виж по-долу).

Задължителни документи:

 • CV на английски език (максимум четири страници), включващо образование, трудов опит, самостоятелни и групови представяния и медийно отразяване.
 • Мотивационно писмо (на английски) с идеи, които да бъдат развити по време на резиденцията (максимум 700 думи). 
 • Портфолио (максимум осем страници във формат A4 PDF), за да се покаже представителна селекция от произведения на кандидата.

 Моля, имайте предвид, че ще бъде поискано доказателство за националност и възраст, ако бъдете избрани.

+++


Кандидатствай

тук 

Повече за Сите де-з-ар можете да прочетете

тук