За улеснение на българските автори е организирано приемане на творби в СБХ – София, „Шипка“ 6, етаж 4, на 31 май 2023 (сряда), от 9.30 до 17.30 часа, в стаята на секция „Графика и илюстрация“.

Двадесет и второто международно биенале на графиката – Варна 2023 се организира от Община Варна, Министерството на културата, Съюза на българските художници и се провежда под патронажа на кмета на град Варна.

+++

Цели

 • Представя достижения на световното графично изкуство.
 • Стимулира творчески изяви и контакти на художници от цял свят.

 

Време и място

 • Двадесет и второто международното биенале на графиката – Варна 2023 се открива на 11 август 2023 от 18:00 часа в Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ – Варна.
 • Краен срок за получаване на творбите по пощата е 30 май 2023.
 • Адрес: Международно биенале на графиката

    Градска художествена галерия „Борис Георгиев“
    ул. „Любен Каравелов“ 1
    9002 Варна
    България
    тел/факс: 052 60 77 37, e-mail: ipbvarna@gmail.com

+++

Условия за участие

 • Не се взема такса за участие.
 • Всеки участник може да изпрати максимум две графични творби, създадени през последните две години и изпълнени в класически техники, позволяващи тиражиране (без принтер). Размерът на графичните творби трябва да не е по-голям от 80 х 120 см и не по-малък от 20 х 20 см.
 • Етикетите на творбите трябва да се залепят на гърба на графиките и да бъдат попълнени с печатни букви на английски език.
 • Творбите да не се изпращат в рамки, а в тубуси или между две твърди плоскости.
 • На тубуса трябва да пише „Печатни материали“ и „Без търговска стойност“.
 • Във формуляра за участие (виж по-долу) авторът дава съгласие или несъгласие творбите му да бъдат откупени и сам определя цената в български левове или евро. Данните от формуляра се включват в каталога и други публикации във връзка с биеналето.
 • Подписване на формуляра означава съгласие с регламента на биеналето.
 • Творбите се журират от селекционно жури. Неприетите творби се връщат с всички останали след закриване на биеналето.
 • Творбите на специално поканените участници не се журират.
 • Разходите по изпращането на творбите до България са за сметка на автора, а разходите по тяхното връщане са за сметка на организаторите.
 • За щети, нанесени по време на транспортиране на творбите, организаторите не носят отговорност.
 • При желание участниците сами застраховат творбите си. 

 +++

Награди

 • Международното жури на Двадесет и второто международно биенале на графиката – Варна 2023 присъжда следните награди:
 • Голяма награда на град Варна       2000 евро
  Специална награда на журито       1500 евро
  Три равностойни награди по          1000 евро
  Награди на културни институции, организатори и спонсори.
 •  Носителят на Голямата награда е поканен да направи самостоятелна изложба в рамките на следващото биенале.
 • Всички разходи по организация на самостоятелна изложба и по издаване на самостоятелен каталог се поемат от организаторите.

 +++

Откупки

 • Откупки се правят по цени, посочени от автора във формуляра. Изплащат се в български левове или съответно в евро.
 • Парите от откупката се депозират на банковата сметка на биеналето и могат да се получат от автора при представяне на документ за откупка.
 • Организаторите получават 20% комисиона от всяка откупена творба.
 • При желание авторите биха могли да направят дарение за биеналето. Творбите постъпват в колекцията на фонда на галерията, от който се организират изложби в страната и чужбина. 

+++

Формуляр

Формулярът за участие трябва да се попълни четливо, с печатни букви на английски език.
Можете да го изтеглите от

тук

+++

Още

 • На всеки участник се изпраща безплатен каталог.
 • В случай че творбите се върнат на организатора поради неточен адрес или име, след известен период от време се счита, че участниците се отказват от собствеността върху творбата.
 • Организаторите запазват правото си да фотографират или публикуват фотографии на творбите за нуждите на каталози, за обществени връзки или рекламиране на биеналето.