Април

София – включва  София, София окръг, Перник, Благоевград, Кюстендил   

/7 април – 30 април 2016/

СБХ, Галерия  Шипка  №6, I и II етаж ,София

за контакт: Ани Шапкарова  02 / 846 72 48

Май

Пловдив - включва Стара Загора, Пазарджик, Казанлък, Пловдив, Смолян, Димитровград, Кърджали  

Градска галерия, ул. Съборна 14 А 

/12 май – 2 юни  2016/

за контакт: : Красимир Линков  032 /63 53 22

Юни

Варна – включва регион Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра

Градска галерия, ул. Л.Каравелов №1 

/9 юни – 9 юли 2016 /

за контакт:  Пламена Рачева  052/ 62 04 43

Октомври  

Заключителна изложба

/6 октомври – 29 октомври 2016 /

СБХ, Галерия  Шипка  №6 , I и II етаж, София

за контакт: Ани Шапкарова  02 / 846 72 48