На 4 декември от 11 часа в пресцентъра на НДК се състоя пресконференция на председателите на всички творчески съюзи в България, по време на която беше направено следното обръщение:

 

ДО

Председателя на Народното събрание

на Република България

г-жа Цецка Цачева;

Министър-председателя на Република България

Г-н Бойко Борисов;

Ръководителите на всички парламентарно

представени политически партии в

Народното събрание на Република България;

всички медии

 

 

            Уважаеми господа,

            Ние, представителите на националните творчески съюзи в България, отправяме този апел, с твърдата воля страната ни да има ясна културна политика и точна визия за развитието й в обозримо бъдеще.

            България е европейска държава и нека законите й да бъдат наистина европейски, а не резултат на половинчати реформи и политическа мимикрия.

            И защото се стремим Родината ни да бъде културен оазис, какъвто би трябвало да е с хилядолетната история на държавността си и с красивата си земя, а не задния разграден двор на Европа – поставяме на дневен ред следните изисквания:

 

 1. Бюджетът за култура да е най-малко 1% от националния брутен вътрешен продукт
 2. Да бъде приет Закон за българския език
 3. Да бъде приет Закон за меценатството
 4. 2% от отчисленията по Закона за хазарта да отиват като пряко финансиране на НФ „Култура”
 5. Да се увеличат часовете по български език и литература, изобразително изкуство, музика и танц за децата от 1 до 8 клас
 6. Да има постоянно и регламентирано участие на националните творчески съюзи в парламентарната комисия за култура, медии и образование, както и в комисиите към съответните министерства и държавни институции

И във визията ни за развитие в обозримо бъдеще да бъдат приети:

 1. Закон за музикалната индустрия
 2. Закон за архитектурата
 3. Закон за изобразителните изкуства
 4. Закон за защита правата на журналистите
 5. Постоянно и регламентирано участие на националните творчески съюзи в управлението на НДК

 

Съюз на българските композитори

            Председател: Ценко Минкин

Съюз на българските писатели

            Председател: Боян Ангелов

Съюз на българските художници

            Председател: Любен Генов

Съюз на българските филмови дейци

            Председател: Иван Павлов

Съюз на архитектите в България

            Председател: арх. Георги Бакалов

Съюз на българските журналисти

            Председател: Снежана Тодорова

Съюз на артистите в България

            Председател: Христо Мутафчиев

Съюз на преводачите в България

            Председател: проф. д-р на ф. н. Емилия Стайчева

Съюз на музикалните и танцови дейци

            Председател: проф. Петя Бъговска