Ние, художници, архитекти, инженери, между които и авторите на цитираните паметници ,  изразяваме несъгласие с взетото на 18.12.2014г. решение на Столичен Общински Съвет за: "възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотен полк и демонтиране и преместване на художествените скулптурни елементи от архитектурно-художествения синтез "1300-та години България" и тяхното реаранжиране".

Ние публично оповестяваме своята позиция за съхраняване и обновяване на паметника на съществуващото място, с благоустрояването и естетизирането на околното пространство, както и за възстановяването на мемориалните плочи на загиналите войници в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, но без разрушаване на съществуващия паметник, свързан с историята на България, който от десетилетия се нуждае от поддържане и обновяване.

Цитираното решение беше взето в противоречие на европейските и националните норми, които е редно да се спазват при подобни случаи.

Липсваха конкретни проекти, посочване на авторите на тези проекти, публикуването им в сайта на Столична община, професионално обсъждане.

Представители на творческите съюзи, утвърдени архитекти, художници, скулптори и други дейци на културата и изкуството изразиха ясно и своевременно неодобрението си относно цитираното решение на Столичен Общински Съвет, но техните аргументи не бяха съобразени.

Авторските права, идеите и предложенията на творците са пренебрегнати.

Много документи не бяха разгледани и дискутирани като: одобрени проекти, разрешения за строеж /включително№ 51 от 19.03.2009 г. от арх. Петър Диков- гл. арх. на София/, инвестиции, първа копка на 06.05.2000г. на "Мемориал - паметни плочи на І-ва софийска пехотна дивизия", Протокол №28 от 09.10.2014г. на Специализирания експертен съвет по изобразителни изкуства към министъра на културата, който гласи:

  1. Намира за неприемливо противопоставянето на двете събития и двата паметника - „1300 години България” и „Мемориал на загиналите войници от Първи и Шести Софийски полкове”;

       2. Потвърждава категоричното си становище, че промени по паметника „1300 години България”, трябва да се извършват само с участието на автора  му -  проф. Валентин Старчев;

       3. Паметникът „1300 години България” е изграден в чест на годишнина от създаването на българската държава в духа на съхраняване на националната ни памет и история и е необходимо той да остане на мястото си и да бъде възстановен във вида, в който е издигнат или с евентуални промени по преценка на автора и по проект с негово участие, за което Столична община да се обърне официално към него;

       4.  Подкрепя идеята на Инициативен комитет за възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести Софийски полкове , но предлага на СО проектирането му да се реши цялостно , на предложено от Столична община по-спокойно място, с оглед неговата по-специфична атмосфера на преклонение и сакрален характер, но не на мястото на паметника  „1300 години България”.

       5. Предлага да бъде разгледана възможност за предоставяне на статут на недвижима културна ценност от най-новото време на паметника  „1300 години България”, София , като предложението бъде внесено в НИНКН за становище и докладване в Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности /СЕСОНКЦ/.

В пресконференцията участват представители на Съюза на българските художници, на Съюза на архитектите в България, на Камарата на архитектите в България, на Съюза на ландшафтните архитекти и на други творчески организации, представители на СЕСИИ към МК, общински съветници, преподаватели в НХА и УАСГ, авторите на цитираните паметници:

 

Любен Генов- председател на СБХ

арх. Георги Бакалов- председател на САБ

арх. Владимир Дамянов – председател на КАБ

арх. Борислав Борисов- общински съветник

акад. Светлин Русев

проф. Десислава Минчева - преподавател в НХА, член на УС на СБХ

проф. арх. Благовест Вълков- преподавател в УАСГ

инж. Антон Малеев

проф. Валентин Старчев

арх. Жана Вълчанова

проф. Емил Попов- скулптор, преподавател в НХА

проф. Ангел Станев - скулптор, преподавател в НХА

проф. Емил Мирчев - скулптор, преподавател в НХА

проф. Ивайло Мирчев- преподавател в НХА

доц. Цветослав Христов- скулптор, преподавател в НХА

Красимир Линков- директор на ХГ Пловдив

Иван Русев- скулптор и много други