„21“ е мотото на годишната изложба на секция „Текстил“. Тя ще се състои от 7 до 28 юни 2022 в голямата зала 1А, СБХ – Шипка 6.

Тълкуването на числото 21 е предоставено на авторите. Донякъде то съответства на пропуснатата година 2021, когато трябваше да се представи тази изложба, но поради ковид-ограниченията беше отместена в 2022. Възможно е да се търси и друго значение в двете цифри или в числото, белег, асоциация с литературно произведение, филм, математическа последователност, текстилна сплитка...

Поканата за участие е към всички колеги от секциите на СБХ, които имат отношение към работата с текстил.
Творбите ще се приемат на 1 и 2 юни 2022 от 11:00 до 17:00 часа в зала 1А, СБХ – Шипка 6.


+++

За допълнителна информация

Михаела Пъдева
0886 864 337
michaelamishi@gmail.com