Официално представяне на единствената в България магистърска програма "Застрахователен, инвестиционен и аукционен бизнес с културни ценности" на ВУЗФ /Висше учелеще по застраховане и финанси

1 октомври, 17.30 ч., СБХ, ет. 2
В рамките на изложбата на Андрей Янев "Завръщането на пастирите"

ЗАПОВЯДАЙТЕ!