Галерия (16)

Съюзът на българските художници и фондация „Поддържане на изкуството в България“ имат удоволствието да ви поканят на представянето на книгата 120 години българско изкуство. Дизайн на 20 юни (вторник), 17.30 ч. в НХА, галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1.


+++

За книгата

Третата част от поредицата „120 години българско изкуство“ продължава започнатата с първите два тома, посветени на изящните и декоративно-приложните изкуства, систематизация на новото и съвременното българско изкуство. Тя е съсредоточена върху дизайна във всичките му многобройни проявления. Тази тематика е подчертано важна, защото в случая изданието буквално се озовава насред информационна пустош по отношение на своя обект на проучване. Причината е, че задълбочени изследователски трудове и научни систематизации за дизайна в България почти липсват, ако изключим началото, поставено от доц. Незабравка Иванова. Когато върху дизайнерския продукт по правило не е изписано името на неговия създател, когато няма кой да опише този продукт, да го анализира и впише в информационна структура, разтворен в анонимността на своята утилитарност, той неизбежно съществува единствено в ограничената функция на устно предаваната информация, т.е. на предмодерната културна памет. А дизайнът е дете на модерността и подобна съдба крещи срещу неговата природа.

Тъкмо затова тази книга е важна. Тя хронологизира и анализира. Разказва чрез доказателството на безброй дизайнерски образци. Последователно в нея е изведена предисторията на българския дизайн – началата на индустриалното проектиране на предметните производства на интериорен дизайн, мебелно производство, пространствен дизайн, керамика, текстил, графичен дизайн, илюстрация и т.н. Хронологично разказът продължава чрез главите „Дизайнът в институционалната система от края на 40-те до средата на 70-те години на ХХ век“, като особено важна за развитието на дизайнерските дейности у нас е частта, наречена „От приложни изкуства към дизайн“. В нея се проследява промяната на самосъзнанието на българския приложник, който започва да създава произведения с подчертан авторски почерк. В главата „Дизайнът като професионална практика“ е разгледано постъпателното осмисляне на професията на дизайнера от времето на Държавното художествено-индустриално училище до значително нарасналата във всички сфери дизайнерска продукция от 70-те и 80-те години на ХХ век. Впрочем едно от качествата на това издание е, че то с лекота ни връща в миналото, защото пред нас са изделия и уреди –радиоапарати, перални, телевизори, калкулатори, велосипеди, бормашини, първите ни компютри, мебели, текстилни изделия, сервизи, играчки, транспортни и металорежещи машини, които сме притежавали или използвали, често дори без да се замислим за проектантите, които стоят зад тях. За да стигне до началото на ХХІ век и промяната в дизайнерското мислене, свързана с навлизането на новите технологии и компютъризацията на проектантския процес. Голяма част от книгата е посветена на графичния дизайн, шрифта, калиграфията и дизайна на книгата. Тази книга, посветена на „продуктите“, сама е уникална дизайнерска вещ. Трите издания образуват поредица, която носи не само висока графична култура, но и впечатляваща концептуална и визуална иновативност.

Проф. Свилен Стефанов, член на редколегията

 

+++

Автори

Бойка Доневска, Буян Филчев, Величка Минкова, Виолета Василчина, Георги Янков, Добролюб Пешин, Емилия Панайотова, Иван Еленков, Ирина Генова, Капка Кънева, Красен Троански, Кристина Борисова, Мариан Стоянов, Мариана Павлова, Маринела Великова-Байха, Мария Митева, Мила Стоева, Мирослав Богданов, Незабравка Иванова, Ненко Атанасов, Николай Златанов, Орлин Давчев, Цеца Копчева


Съставители

Виолета Василчина, Димитър Грозданов, Долорес Дилова, Свилен Стефанов, Чавдар Попов


Графичен дизайн

Георги Янков и Милена Абанос

Изданието се реализира със съдействието на Министерство на културата, Столична община, Алианц България, НДФ „13 века България“, Национална художествена академия и Дарик радио.