В публикувания по-рано имейл адрес, на който да бъдат изпращани кандидатурите за участие в триеналето „Мини текстил“ 2023, е допусната грешка. Точният адрес е: opencalltextile@gmail.com.  

Напомняме, че краен срок за изпращане на снимките и данните за автора и творбите по имейл e 30 септември 2023.

+++


Условията за участие в триеналето можете да прочетете

тук