Съюзът на българските художници разполага с помещение от 70 кв. м. за временно предоставяне за ползване от скулптори, членове на СБХ, намиращо се в кв. „Илиянци“, в югоизточната част, до индустриалното хале, което е подходящо за скулптурна работа. В същото могат да се реализират творби по творчески проекти и прояви, както и поръчки за паметници, градинска пластика и други. В помещението има ток и вода. За колегите, които желаят да изпълняват творбите си в камък се предоставя и изградения за това към помещението навес. Колегите, които желаят  да работят там, трябва да подсигурят собствени техника и инструменти. Ползването на помещението и/или навеса може да бъде от 1 до 3 месеца, като сумата за 1 месец е 100 лева за помещението и 50 лв. за навеса. В тази сума не са включени изразходваните вода и електричество. При заявяване за ползване на помещението се заплаща депозит от 50 лева и 30 лв. за навеса. При освобождаване на помещението и/или навеса внесената сума за депозит се връща на ползвателя, като от нея се удържат неплатените разходите за електроенергия и вода, ако има такива.

Използването на помещението и навеса става след предварителна заявка за работа при Ани Шапкарова в СБХ, ул. „Шипка“ 6, ІV етаж, тел.: 02/948-3719 или 846-7248, като се попълва и подписва формуляр заявление за ползване.

Заплащането на ползването става в счетоводството на СБХ, ул. „Шипка“ 6, ІV етаж или на място при Красимир Русев, отговарящ за реда и поддръжката на базата в кв. „Илиянци“, упълномощен от ръководството на СБХ.