8 – 18 юни 2023, Прага
Pražská Tržnice / The Prague Market 

Тема на PQ23:
RARE (в превод: рядко, уникално)

В кураторската си концепция организаторите на 15-то издание на Квадриеналето на сценографията (Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2023) ни канят да споделим РЯДКОТО / RARE: изкуството, родено от идеи, материали, артистични подходи и дизайнерски практики, които се свързват с човека в нашата среда, с неговия дух и уникална ситуация. В момент на несигурност, непостоянство и епохална промяна организаторите ни призовават да използваме РЯДКОТО си въображение и креативност, за да превърнем PQ 2023 в РЯДКАТА възможност да се срещнем в конкретни, физически места, които да изпълним с лични преживявания. Места, в които физическото присъствие и материалността на сценографията стават център на събитията.

Сценографията отговаря творчески на актуалните човешки проблеми, помага ни да задаваме важни въпроси и да сме съучастници в създаването и съпреживяването на уникални моменти. Тя е изкуство, което отива отвъд визуалното, в сферата на преживяванията и сетивата. Фокусът ѝ е върху интердисциплинарното сътрудничество, което търси творчески израз чрез нови идеи и експерименти.

Съвременната сценография е форма на изкуство в рамките на мултижанровите сценични изкуства – създаване на светове от усещания, привлекателни за въображението, ума, както и за сетивните органи: око, ухо, нос, кожа. Сценографската среда се изпълва с живот, който по подразбиране се изплъзва от идеите на дизайна. Без значение колко внимателно е планирана и изпълнена, сценографията е наистина завършена от участниците (актьорите), ангажирани с проектираното пространство. Следователно всяко творение е непостоянно и променливо – тук и сега.


+++


Българският проект:
„Късни находки от Антропосцена“

Куратор: Петя Боюкова

Българското участие в Изложбата на страните и регионите ще бъде със заглавие „Късни находки от Антропосцена“ / Late Antroposcene Findings. Late Antroposcene Findings е пърформанс-инсталация, която използва сценографски обекти и костюми от актуални български продукции, за да създаде спекулативен разказ за бъдещата съдба на самите обекти в далечното бъдеще. 

Сценографията е преходно изкуство, силно концентрирано в настоящето. Сценографските културни артефакти рядко намират своето място в музеите. Подобно на пясъчна мандала техният живот започва и приключва с началото и края на театралното представление.

Late Antroposcene Findings са

единствените оцелели културни артефакти от поредната изчезнала човешка цивилизация. 

От всички възможни културни обекти са се запазили само сценография и костюми от 20-те години на митологичния XXI век. До далечното бъдеще не е достигнала почти никаква друга информация за този период освен няколкото оцелели обекта, снимки и кратки видеофрагменти от представления и филми. Този спекулативен разказ изважда сценографията от първоначалния контекст на представлението. Поставени заедно в едно пространство, обектите започват да генерират нови връзки, взаимоотношения и истории.

Пространството на експозицията ще бъде отворено. Ще има постаменти с артефакти (костюми, части от декори, реквизит, може би рисунки и макети) и задна стена – витрина. В самия пърформанс обектите ще бъдат разглеждани в бъдещето като редки находки от нашата епоха, оцелели след апокалипсис. Приемаме, че хората от бъдещето не знаят какво е театър и разглеждаме находките като артефакти извън контекст. Искаме да фокусираме вниманието на публиката върху произведенията на българските автори, да я провокираме да ги разгледа отблизо, да ги докосне или дори да си направи снимки с някои от обектите.

В пърформанса ще участва един актьор (музейният гид) и доброволци, които да помагат на публиката в поставянето на слушалките и системата за звук. Режисьор на пърформанса ще бъде Марий Росен. Текстът ще напише Иванка Могилска. Актьорът, поканен да бъде наш музеен гид, е Александър Митрев.

Българската експозиция и авторите, участващи в нея, ще бъдат представени в онлайн пространството чрез двуезичен сайт, страници в социалните медии и видеоплатформи. Така се надяваме чрез големия форум на Квадриеналето българската сценография да достигне до голям брой зрители в целия свят.


+++

Условия за участие

За попълването на тази „музейна сбирка“ от бъдещето търсим уникални експонати – реквизит, части от декор, костюми, маски, перуки и други обекти от ваши реализации на театрални, оперни, оперетни, балетни и куклени спектакли, от ваши авторски пърформанси, от филмова сценография, дори от рекламни проекти. Каним ви да ни предложите обекти, които са родени от вашето авторско въображение и изпълнени от ръцете на театралните майстори или от вас самите:

  • Обекти от 1 до 3 заглавия
  • Обекти, които присъстват материално и могат да бъдат докоснати.
  • Да са създадени след 2018
  • Да могат да присъстват физически в Прага от 3 до 22 юни 2023
  • Допуска се участие с макет или рисунка (Тъй като това не е основният фокус, ако получим много такива предложения, ще се наложи да се откажем от повечето от тях – площта на българския павилион е 7 на 3 метра)

+++


Срок за кандидатстване

До 20 декември 2022

Кандидатурите се подават по електронен път на имейл:
aboutpq23@findings.bg.