Експозицията „Отвъд мащаба“, която ще бъде открита на 12 септември 2023, ще се опита да опровергае общоприетото мислене за художниците бижутери, поставяни единствено и само в рамката на ювелирното изкуство. 

Понятието художник или артист никога не се е ограничавало само в една изразна форма на изкуството и точно това твърдение искаме да преповторим с поредната годишна изложба. В подкрепа на тази идея авторите ще могат да покажат своите търсения в различни форми на изобразителното изкуство като живопис, графика, скулптура, малка пластика, пърформанс, а защо не и музика! Идеи, потърсени или изведени от ювелирното или потърсена връзка, препратка към него, живописни идеи, пресъздадени в бижута, графични, скулптурни и различни пластични виждания и тяхната връзка с накита.

+++

Условия за участие

  • Поканени за участие са и колеги, които не са членове на СБХ.
  • Художниците бижутери могат да участват с произведения от всички видове визуални изкуства, както и музика.
  • Творбите ще се приемат на 4, 5 и 7 септември 2023 в СБХ, „Шипка“ 6, етаж 4. Комисия ще определи участващите в изложбата произведения на 8 септември 2023, от 11:00 часа, в заседателната зала наСБХ.


+++

Награда

Награда за най-добро представяне в изложбата – 1000 лева