Дружество "Синтез, итериор, дизайн" ще проведе среща-дискусия на тема "Бялата книга на САБ и проблемите на синтеза на архитектурата с пластичните изкуства" в зала "София" (етаж 2) в Централния дом на архитекта (ул. "Кракра" 11) на 19 април 2018 г. (четвъртък), от 17.30 часа.