Пловдивски Културен Институт е модерно място, пресечна точка на гражданите на света с културата - място, съчетаващо Галерия и 5 обновени зали на обща площ около 1000 кв.м. Доброто местоположение и организация, големият капацитет и функционален дизайн, изчистени пространства и съвременен комфорт са част от характеристиките, които притежаваме, за да изпълняваме мисията си, свързана с  обогатяване на културното градско пространство и развиване на социална дейност чрез провеждане на курсове, срещи – семинари и демонстрации, представяне на различни творчески проекти, изложби, презентации, културни и музикални прояви, форуми, фестивали.

Галерията на Пловдивски Културен Институт предоставя възможност за поставяне на индивидуални или колективни изложби при следните условия:

Наем зала 500 лв. за календарен месец или подарък една картина за фонда на Фондация „Пловдивски Културен Институт“. 

Предвид факта, че в сградата се извършват и други дейности, изложените творби имат широк отзвук и достигат до голям кръг посетители. Събитията се отразяват в сайта – www.pki.bg, съответната Фейсбук страници – Пловдивски Културен Институт и се популяризират чрез изпращане на прессъобщения към Медийните ни партньори – Дарик радио, НюзАрт, Медиа кафе, Под тепето и други медии. За всяка изложба е предвиден бюджет за изготвяне на рекламни материали.

На всички изложби традиционно присъстват ценители, колекционери и бизнесмени, имащи интерес от закупуването на презентираните от нас творци.

Ако искате да се възползвате от възможността да се включите в графика за предстоящата година трябва да попълните Форма-Заявка.

Крайният срок за попълване и изпращане на заявки за 2016 г. е 10.01.2016 г. Към нея е задължително изпращането и на портфолио – представяне с подходящ визуален материал.

За повече информация:

Марияна Стракова

Директор Пловдивски Културен Институт

Mobile: 0887 110 660