Пленерът се провежда в Моймировце, недалеч от гр. Нитра.

Организаторите покриват всички разходи, свързани с престоя, осигуряват богата културна програма, платна. Транспортните разходи са за сметка на участниците. Бои и четки си носят художниците. Пленерите завършват с изложба, на която всеки художник участва с 2 картини, които остават за организаторите.

За повече информация:


Елена Арнаудова
Bulharsky kultúrny inštitút
Jesenského 7
811 01 Bratislava
Slovensko

E-mail: bulkis@bulkis.sk

Tel. +421 2 544 101 40
Fax + 421 2 544 101 41
Mobil + 421 915 772 310